Naše usluge

Smeštaj

Licencirana ustanova socijalne zaštite za smeštaj i medicinsku negu starih i bolesnih lica koji pruža 24-časovnu brigu o svojim štićenicima.

Zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje pruža tim lekara, medicinskih sestara i drugih posebno obučenih ljudi u cilju pomoći u svakodnevim aktivnostima.

Ishrana

Korisnicima naših usluga su na raspolaganju zajedničke prostorije za ručavanje i dnevni boravak gde korisnici mogu da čitaju, gledaju televizijski program, druže se sa ostalim stanarima i primaju posete.

Nega

Za specijalizovanu negu, zdravstveni nazdor i lečenje na raspolaganju su: doktor opšte prakse, medicinske sestre, negovateljice, socijalni radnik, fizioterapeut i psihijatar.

Medicinska rehabilitacija

Rehabilitacija se sprovodi sa ciljem da se telu ili delu tela vrati funkcija koja je postojala pre povrede ili oboljenja. Medicinska rehabilitacija se uglavnom sastoji iz fizikalne terapije i terapije pokretom

Socijalna i pravna zaštita

Dom Premium plus garantuje potpunu socijalnu zaštitu naših stićenika.

Šta sve nudimo?

Shodno potrebama i zahtevima naših korisnika, u domu za stare Premium Plus pružamo usluge smeštaja, zbrinjavanja, ishrane, nege i medicinske rehabilitacije, kao i socijalne i pravne zaštite.

Naš tim čine:

Medicinska nega i stručni nadzor je u trajanju od 24 sata.

Svakodnevna briga i nega

Kod nas u domu se svakodnevno vrši:

Takođe, u sklopu medicinskih usluga koje pružamo, sprovodimo i:

Šta još treba da znate?

Smeštaj

Licencirana ustanova socijalne zaštite za smeštaj i medicinsku negu starih i bolesnih lica koji pruža 24-časovnu brigu o svojim štićenicima.

Naš Dom poseduje smestaj koji se sastoji jednokrevetnih, dvokrevetnihi i trokrevetnih soba. Svaka soba je opremljena klima uređajem, LCD televizorima, internetom i kablovskom televizijom, kupatilima prilagođenim osobama sa invaliditetom, kao i osobama sa specijalnim zahtevima u smislu nege.

Zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje je specijalizovana medicinska nega koja se fokusira na pružanje olakšanja korisnicima usled ozbiljnih bolesti, bez obzira na dijagnozu ili stadijum iste. 

Dom za stare Premium plus poseduje jedinicu palijativnog zbrinjavanja koja je opremljena aparatom za kiseonik, antidekubitalnim dušecima i medicinskim krevetima.

Palijativno zbrinjavanje pruža tim lekara, medicinskih sestara i drugih posebno obučenih ljudi u cilju pomoći u svakodnevim aktivnostima.

Ishrana

Ishrana je prilagođena različitim zdravstvenim ili drugim potrebama korisnika. Sastoji se od tri glavna obroka i dve užine u neograničenim količinama. Osim standardnih pripremaju se i dijetalni obroci (hrana za dijabetičare i miksana hrana).

Korisnicima naših usluga su na raspolaganju zajedničke prostorije za ručavanje i dnevni boravak gde korisnici mogu da čitaju, gledaju televizijski program, druže se sa ostalim stanarima i primaju posete.

Nega

Na dnevnom nivou dom omogućava:
davanje osnovne terapije i praćenje unosa lekova, redovnu higijenu , obradu i negu dekubitalnih i drugih rana, plasiranje i promenu urinarnog katetera, parenteralnu terapiju (infuzije, i.v., i.m. i s.c.), kontrolu EKG-a, redovno praćenje vitalnih funkcija (krvni pritisak, telesna temperatura, nivo šećera u krvi).

Radimo i rutinske i po potrebi složene laboratorijske analize.

U slučaju hitnih stanja i pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika doma pozivamo hitnu pomoć ili sami organizujemo prevoz do bolnice i pratimo tok bolesti za vreme hospitalizacije.

Medicinska rehabilitacija

Rehabilitacija se sprovodi sa ciljem da se telu ili delu tela vrati funkcija koja je postojala pre povrede ili oboljenja. Medicinska rehabilitacija se uglavnom sastoji iz fizikalne terapije i terapije pokretom (kineziterapija).

Usluge fizikalne terapije obavlja fizioterapeut po nalogu specijaliste fizikalne medicine ili ortopedije u cilju jačanja mišica koja je od velikog značaja.

Ustanova je sklopila ugovore sa referentnim zdravstvenim ustanovama.

Socijalna i pravna zaštita

Dom Premium plus garantuje potpunu socijalnu zaštitu naših stićenika.

Neophodna dokumentacija za boravak u našem domu je:

  • Fotokopija lične karte ili pasoša (original na uvid);
  • Dokumentacija o zdravstvenom stanju korisnika;
  • Fotokopija zdravstvene knjižice (original na uvid).