Usluga ishrane u Premium Plus domu za stare

Ishrana u domu Premium Plus obezbeđuje se u skladu sa nutricionističkim standardima, staronoj dobi i zdrastvenom stanju korisnika.

Ishrana je prilagođena različitim zdravstvenim ili drugim potrebama korisnika. Sastoji se od tri glavna obroka i dve užine u neograničenim količinama. Osim standardnih pripremaju se i dijetalni obroci (hrana za dijabetičare i miksana hrana).

Korisnicima naših usluga su na raspolaganju zajedničke prostorije za ručavanje i dnevni boravak gde korisnici mogu da čitaju, gledaju televizijski program, druže se sa ostalim stanarima i primaju posete.