Dom za stara lica

Premium Plus

Dom za stare malog smeštajnog kapaciteta što omogućava pružanje kvalitetne usluge svakom korisniku od strane osoblja sa dugogodišnjim iskustvom.

Da bi ulepšali starost i olakšali život starim licima, Dom Premium Plus, koji je malog smeštajnog kapaciteta (24 korisnika), omogućava pružanje kvalitetne usluge svakom korisniku od strane osoblja sa dugogodišnjim iskustvom.

Za specijalizovanu negu, zdravstveni nazdor i lečenje na raspolaganju su: doktor opšte prakse, medicinske sestre, negovateljice, socijalni radnik, fizioterapeut i psihijatar.

Pored toga, u domu je moguće uraditi ultrazvuk i skener.

U slučaju hitnih stanja i pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika doma pozivamo hitnu pomoć ili sami organizujemo prevoz do bolnice i pratimo tok bolesti za vreme hospitalizacije.

Fotografije našeg doma