Dobro došli u

Premium Plus

Dom za stare malog smeštajnog kapaciteta što omogućava pružanje kvalitetne usluge svakom korisniku od strane osoblja sa dugogodišnjim iskustvom.

Šta tačno radimo?

Da bi ulepšali starost i olakšali život starim licima, Dom Premium Plus, koji je malog smeštajnog kapaciteta (24 korisnika), omogućava pružanje kvalitetne usluge svakom korisniku od strane osoblja sa dugogodišnjim iskustvom.

Šta sve nudimo?

Za specijalizovanu negu, zdravstveni nazdor i lečenje na raspolaganju su: doktor opšte prakse, medicinske sestre, negovateljice, socijalni radnik, fizioterapeut i psihijatar.

Na dnevnom nivou dom omogućava :

  • Davanje osnovne terapije i praćenje unosa lekova
  • Redovnu higijenu
  • Vršimo obradu i negu dekubitalnih i drugih rana
  • Plasiranje i promena urinarnog katetera
  • Parenteralnu terapiju (infuzije, i.v., i.m. i s.c.)
  • Kontrolu EKG-a
  • Redovno praćenje vitalnih funkcija
  • Rutinske i po potrebi složene laboratorijske analize.

Pored toga, u domu je moguće uraditi ultrazvuk i skener.

U slučaju hitnih stanja i pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika doma pozivamo hitnu pomoć ili sami organizujemo prevoz do bolnice i pratimo tok bolesti za vreme hospitalizacije.

Slike našeg doma

« of 3 »